Μουσεία

Δικταίο Άντρο

Ευρήματα από το Σπήλαιο του Ψυχρού(Δικταίον Άνδρον) στο Οροπέδιο Λασιθίου Κρήτης, που καλύπτουν την ύστερη Χαλκοκρατία και τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.