Γλυπτική

Διακοσμητικός πίνακας

Λεπτομέρεια ανάγλυφου διακοσμητικού πίνακα, από αυτούς που έφτιαχναν οι τεχνίτες «μαζικά» για εξαγωγή. Μέσα του 2ου αι. μ.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά.