Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Διάδρομος, Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Στον κεντρικό διάδρομο εκτίθενται δύο ενότητες.

Στην πρώτη παρουσιάζονται οι κύριες λατρευόμενες θεότητες στην αρχαία Ήπειρο, μέσα από τις απεικονίσεις σε νομίσματα, τα αποτμήματα λατρευτικών αγαλμάτων και τις αναθηματικές ενεπίγραφες στήλες.

Δωρήθηκε στο μουσείο από τον αείμνηστο εκπαιδευτικό Μίμη Ι. Οικονόμου το 1970 και περιλαμβάνει πρωτογεωμετρικά αγγεία από την περιοχή του Αγρινίου.

Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένη σε δύο συλλογές που παραχωρήθηκαν στο Μουσείο από ιδιώτες.

Περιλαμβάνει αγγεία, γλυπτά, ειδώλια και κοσμήματα διαφόρων περιόδων ανήκε στον Αλέξανδρο Λέοντα Μελά και παραχωρήθηκε από την Ανδρομάχη Μελά το 1974.