Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Διάδρομος_1, Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένη σε δύο συλλογές που παραχωρήθηκαν στο Μουσείο από ιδιώτες.

Η δεύτερη με αγγεία, γλυπτά, ειδώλια και κοσμήματα διαφόρων περιόδων ανήκε στον Αλέξανδρο Λέοντα Μελά και παραχωρήθηκε από την Ανδρομάχη Μελά το 1974.