Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου Πιερίας

Δημήτρης Μάρας, Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου

Μερικά από τα έργα του μοντελιστή κ. Δημήτρη Μάρα.

Είναι όλα κατασκευασμένα με κλίμακα. Στο Μουσείο βρίσκονται 12 έργα και καλύπτουν όλη τη χρονολογική περίοδο από το 2500 π.Χ. μέχρι και το 19ο αιώνα.