Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Γ. Χατζιδάκις, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Φωτογραφία του Γεώργιου Χατζιδάκι (Μύρθιο Κρήτης 1848-Αθήνα 1941).

Πατέρας της Νεοελληνικής Γλωσσολογίας, Καθηγητής Γλωσσολογίας (1890-1923), Ινδικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1905-1906).

Διετέλεσε πρώτος Πρύτανης και υπήρξε οργανωτής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1926) και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών (1927). Εξελέγη αντεπιστέλλον μέλος ξένων Ακαδημιών (του Βερολίνου, της Βιέννης, του Μονάχου, κ.ά.).

Το εκπληκτικό σε όγκο, συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει την «Εισαγωγή στη Νεοελληνική Γραμματική», με το οποίο θεμελιώθηκε η γλωσσική επιστήμη στην Ελλάδα, την «Σύντομη Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας», κ.ά.