Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο χημείας, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αίθουσα ασκήσεων εργαστηρίου οργανικής χημείας στο Παλαιό Χημείο, αριστερά μπροστά με κοστούμι διακρίνεται ο καθηγητής Χημείας Γεώργιος Ματθαιόπουλος, 1937.