Κοργιαλένειο Μουσείο

Αγροτική γυναικεία ενδυμασία, Κοργιαλένειο Μουσείο

Αργοτική γυναικεία ενδυμασία.

 

Αργαλειός πριν το 1860, από τα Κομιτάτα Ερίσσου.

 

Δωρεά αργαλειού από την οικογένεια Κολαΐτη.