Κοργιαλένειο Μουσείο

Γυναικεία ενδυμασία των Πρόννων, Κοργιαλένειο Μουσείο

Γυναικεία ενδυμασία της περιοχής των Πρόννων του 1814, σύμφωνα με τα σχέδια του ζωγράφου – αρχιτέκτονα Γεράσιμου Πιτσαμάνου, 1781 – 1825.

Ανδρική αγροτική ενδυμασίας από την περιοχή Πυλάρου.

Μικρογραφία “κόφας”, την έπλεξαν στο χωριό Φαρακλάτα της Κεφαλονιάς ειδικά για το Κοργιαλένειο Μουσείο.

Στη δεξιά πλευρά παρατηρούμε πιστά  αντίγραφα  γυναικείας ενδυμασίας των Φαρακλάτων σύμφωνα με τις ζωγραφιές του Γεράσιμου Πιτσαμάνου, 1781-1825 και των προικοσύμφωνων της ίδιας εποχής.