Μουσείο Υποδημάτων

Γαμπάλια, Μουσείο Υποδημάτων

Είναι ξύλινα γαμπάλια που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κρητικών στιβανιών.