Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Γέφυρα αντιτορπιλικού, Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Γενική άποψη προσομοίωσης γέφυρας αντιτορπιλικού, το υψηλότερο τμήμα της υπερκατασκευής ενός πλοίου που βρίσκεται μεταξύ του προστέγου και του επιστέγου από την οποία πραγματοποιείται η διακυβέρνησης του πλοίου.

Στην γέφυρα υπάρχουν διάφορα εξαρτήματα όπως:

Πηδάλιο, τηλέγραφοι μηχανών , δρομόμετρα, ενδείκτες ραντάρ, ανεμόμετρα, βαρόμετρο , υγρόμετρο, πυξίδες μαγνητικές και γυροσκοπικές, κλινόμετρα, συσκευές τηλεφωνικής επικοινωνίας κ.α.

Όλα αυτά τα βοηθήματα προσφέρουν στο προσωπικό της γέφυρας μεγάλη ασφάλεια και βοήθεια κατά τον πλού και τα συναντάμε ανάλογα την χρονολογία κατασκευής και τον προορισμό κάθε πλοίου.