Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

βόρειο τείχος ακρόπολης

…από που είναι τα τμήματα αυτών των κιόνων;
πότε τοποθετήθηκαν εκεί;