Διάφορα

Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων

Το Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων βρίσκεται στο χώρο της ΝΑ ακρόπολης (Ιτς-Καλέ) του κάστρου των Ιωαννίνων.
Εγκαινιάστηκε το 1995. Η κεντρική συλλογή του στεγάζεται στο χώρο του τέως «βασιλικού περιπτέρου», το οποίο κτίστηκε το 1958 από τον ελληνικό στρατό.