Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Βασιλίνα Εύβοιας, Υπηρεσία Φάρων

Ο λιθόκτιστος φάρος με τον τετράγωνο πύργο ύψους 8,6 μ.και την ισόγεια κατοικία πρωτολειτούργησε το 1892 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο, με λευκό σκαρδαμύσσον χαρακτηριστικό και φωτοβολία 12 ν.μ.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε κλειστός και, στο πλαίσιο ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1945 με πηγή ενέργειας και πάλι το πετρέλαιο.

Το 1982 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε. Το 1991 έγινε πλήρης αυτοματοποίηση του φάρου και λειτουργεί ως επιτηρούμενος.

Η σημερινή του κατάσταση είναι πολύ καλή.