Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αυλή, Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Παιδιά που παίζουν στη ΝΔ αυλή του κτηρίου τη δεκαετία του ’60.

X