Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Ασημένια χανουκιά, Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Ασημένια χανουκιά, οκτάφωτη ή εννεάφωτη λυχνία, Πράγα, 20ός αι.