Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Αρχοντικό Μανούση, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Αποτύπωση του Αρχοντικού Μανούση στη Σιάτιστα, 1763.

Σχεδιάστηκε το 1936 απο το αρχιτέκτονα Δημήτριο Μωρέτη για το Σύλλογο Ελληνική Λαϊκή Τέχνη (αρ. 131 03 – ΣΙΑ/1/02).

Η Συλλογή Σχεδίων περιλαμβάνει τρεις κύρεις ενότητες μεγάλης ιστορικής αξίας.

Το αρχείο του στρατηγού Πέτρου Λυκούδη με σχέδια κάστρων στην Οθωνική Ελλάδα. Έχουν εξαιρετική σημασία λόγω πρώιμης χρονολόγησης (1830-1850) και πολεοδομικών, ρυμοτομικών και άλλων πληροφοριών που περιέχουν.

Στα 170 σχέδια της προσωπικής συλλογής του βασιλέως Γεωργίου Α’ περιέχονται αποτυπώσεις και προτάσεις για τα βασιλικά κτήματα (Τατόι, Κέρκυρα κ.α.), δημόσια κτήρια, το πολεοδομικό σχέδιο των Αθηνών του Leo von Klenze (1834) και ανεκτέλεστα σχέδια του ίδιου για παλάτι στον Κεραμεικό κ.α.

Η μεγαλύτερη ενότητα – περίπου 700 σχέδια – περιέχει αποτυπώσεις παραδοσιακής αρχιτεκτονικής (Μακεδονία, Πίνδος, Πήλιο, Ύδρα κλπ) που είχε αναλάβει (1936- 1940) ομάδα νέων αρχιτεκτόνων υπό την εποπτεία του Δ. Πικιώνη για λογαριασμό του Συλλόγου Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, αυτή  είναι και η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας δημόσιου αρχείου διατηρητέων κτηρίων της Ελλάδας.