Εκκλησιαστικό Μουσείο Ρεθύμνου

Αρχιερατική μίτρα_2, Εκκλησιαστικό Μουσείο Ρεθύμνου

Λεπτομέρεια από την Αρχιερατική μίτρα.