Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Α. Κεραμόπουλλος, Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Ο Α. Κεραμόπουλλος και ο R.M. Burrows στο πρώτο Μουσείο Θηβών επιβλέπουν τη συντήρηση των ευρημάτων από την ανασκαφή της Ριτσώνας.

Μετά το 1907.