Διάφορα

Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβασίας

Η Συλλογή της Μονεμβασίας στεγάζεται σε ένα ιστορικό διατηρητέο κτίριο στην κεντρική πλατεία. Το κτίριο λειτούργησε ως Τζαμί στην Τουρκοκρατία (16ος αιώνας), μετασκευάστηκε σε δημόσιο κτίριο στη Β’ Ενετοκρατία και λειτούργησε ως φυλακή και καφενείο μετά την Απελευθέρωση.