Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Απολιθώματα, Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Στη θεματική ενότητα “Απολιθώματα” του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης.

Παρουσιάζονται απολιθώματα τα οποία έχουν προσφερθεί από φίλους του Μουσείου, τα περισσότερα εκ των οποίων αναβρέθησαν στην Κρήτη.