Μουσείο Υποδημάτων

Αντρικά υποδήματα, Μουσείο Υποδημάτων

Αντρική μόδα του 1955.