Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου

Αντικείμενα από μπακάλικο, Λαογραφικό Μουσείο Διδυμοτείχου

Οι ονομασίες των προϊόντων που πωλούνταν από το μπακάλη και αναγράφονται πάνω στα ομοιόσχημα κουτιά, φανερώνουν την πολυπολιτισμικότητα της πόλης του Διδυμοτείχου.

Στα παντοπωλεία «µπακάλικα» οι επιγραφές σε ορισµένα περιείχαν, παράλληλα µε τη λέξη «Παντοπωλείο» και το όνοµα του ιδιοκτήτη, και τις λέξεις «Εδώδιµα και Αποικιακά». Η λέξη «Εδώδιµα» σήµαινε τα φαγώσιµα, και η λέξη «Αποικιακά» τα είδη που τότε ερχόντουσαν από τις αποικίες των ευρωπαϊκών χωρών στην Ασία, Αφρική κ.ά.,όπως π.χ. τα µπαχαρικά, το τσάι και άλλα παρεµφερή είδη.

∆εν υπήρχαν τότε τυποποιηµένα η συσκευασµένα προϊόντα, όλα ήταν χύµα, εκτός από ορισµένα προϊόντα σε κονσέρβες, π.χ.κοµπόστες, πελτές τοµάτας, κ.α. Τα όσπρια ήταν σε σακιά (τσουβάλια), το λάδι και το πετρέλαιο σε σιδερένια κυλινδρικά βαρέλια µε κάνουλα (ο πελάτης έφερνε το µπουκάλι ή το µπετονάκι από το σπίτι του για να του το γεµίσει ο παντοπώλης), η ζάχαρη ή το ρύζι σε χάρτινα σακιά κ.ο.κ.