Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Αντίγραφο κιονοκράνου, Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Αντίγραφο τμήματος κιονοκράνου σκαλισμένου με τρεις μενορότ (επτάφωτες λυχνίες), λουλάβ (κλάδος φοινικιάς) και ετρόγκ (καρπός κίτρου) από τη Συναγωγή της Κορίνθου, 4ος-6ος αι. Κ.Ε.

Το αντίγραφο με τη βοήθεια και την άδεια του καθ. Τσαρλς Γουίλιαμς της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα.

Το πρωτότυπο βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κορίνθου.