Μουσείο Ραδιοφώνου

Αντίγραφο Δέκτη, Μουσείο Ραδιοφώνου

Ακριβές αντίγραφο του Δέκτη του RMS TITANIC No HALLIBARTON.