Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Ανδρική κεφαλή – Κάστρο Ιωαννίνων

Ανδρική κεφαλή, σε έξεργο ανάγλυφο, τοποθετημένη στη νότια παρειά της κεντρικής πύλης του Κάστρου, πριν από την είσοδο στο διαβατικό.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι τα έντονα μάτια με το διαπεραστικό βλέμμα.
Λειτουργεί ως αποτροπαϊκή του κακού μορφή, προστατεύοντας το οικοδόμημα ή ως φορέας δύναμης που αντιμάχεται καθετί αρνητικό.
Πρόκειται για θέμα συνηθισμένο ήδη από την αρχαιότητα.

Φωτογραφικό υλικό από την έκθεση φωτογραφίας και αρχαιολογικής περιήγησης με τίτλο ‘‘Από τη λήθη …. στο φώς‘‘ που πραγματοποιήθηκε 1- 9 Φεβρουαρίου 2017, στον Πολιτιστικό Πολυχώρο Δ. Χατζή Ιωάννινα μέσα από τον φακό της Αλεξάνδρας Μπόμπολη, ερασιτέχνη φωτογράφου και τα κείμενα της Κωνσταντίνας Ζήδρου, αρχαιολόγου στις κρυμμένες λεπτομέρειες των μνημείων και των οικοδομημάτων του Κάστρου των Ιωαννίνων, όπου αποτυπώνεται, με τρόπο μοναδικό, η ιστορία της πόλεως.