Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Ακροκόρινθος

Οχύρωση. Ακροκόρινθος. Τμήμα των τειχών.