Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Ακροκόρινθος

Οθωμανικό κτίσμα. Ακροκόρινθος. Εσωτερικό κτίσματος οθωμανικής περιόδου.