Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Ακροκόρινθος

Θόλος. Ακροκόρινθος. Ένα κομμάτι ουρανού ξεπροβάλλει από τον γκρεμισμένο θόλο κτίσματος Οθωμανικής περιόδου.