Μουσείο Υποδημάτων

Αγροτικά Κορέας, Μουσείο Υποδημάτων

Υποδήματα του αγρού από Κορέα.