Μουσείο Ζακύνθου

Αίθουσα Ε, Μουσείο Ζακύνθου

Στην αίθουσα Ε εκτίθενται φορητές εικόνες του τέλους του 17ου και 18ου αι., Kρητοεπτανησιακής τέχνης, έργα μαθητών των μεγάλων κρητικών ζωγράφων.

Ο ζωγράφος Νικόλαος Καλλέργης, μεταξύ άλλων, αντιπροσωπεύεται με έργα του, όπως ο άγιος Σπυρίδων ένθρονος (1706), ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (α΄ τέταρτο 18ου αι.), ο Χριστός Μέγας Αρχιερεύς (1723), ο άγιος Χαράλαμπος (1728) και τα τρία βημόθυρα με παραστάσεις που σχετίζονται με το Θείο Πάθος (1732).