Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Αίθουσα Εσπερίδων, Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Αίθουσα Εσπερίδων. Γένεση και διάδοση του νομίσματος.