Αρχιτεκτονική

Άνδρος

Νεοκλασικό σπίτι οικογένειας εφοπλιστών στην Άνδρο.