Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Άγνωστες πτυχές του Πεντελικού όρους.

Η Κατρακύλα (κατηφορική ράμπα κατάβασης μαρμάρων) όπως σώζεται στη βόρεια πλευρά του Πεντελικού όρους . Χρησιμοποιήθηκε τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αι.