Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Άγνωστες πτυχές του Πεντελικού όρους

Το ασκητήριο των Αγίων Ασωμάτων στη περιοχή Καμάρι στη νότια πλευρά του Πεντελικού όρους. Χρονολογείται τον 12ο αι. Βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μ.