Τοπία-Αρχαιολογικοί χώροι

Άγνωστες πτυχές του Πεντελικού όρους.

Γεωμετρικής εποχής τάφοι στη βόρεια πλευρά του Πεντελικού όρους.