Άλλες εκδηλώσεις
19:00 Ώρα
Ελλάδα Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα «Μανόλης Ανδρόνικος», Μ. Ανδρόνικου 6, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 830538
e-mail.: info.amth@culture.gr
Ιστοσελίδα

Urbanization settlements and life in Southeastern Thrace

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011

Διάλεξη του καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης δρος Mustafa H. Sayar με θέμα «Urbanization settlements and life in Southeastern Thrace from the Classical Time through the Hellenistic Period until the Roman Imperial Time and Late Antiquity (6th cent. B.C.-6th cent. A.D)».