Άλλες εκδηλώσεις
16 Οκτωβρίου 2012 Έναρξη
16 Οκτωβρίου 2012 Λήξη
19:00 Ώρα
Ελλάδα Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Cotsen Hall, Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα

Τηλ.: 213 0002400
e-mail.: ascsa@ascsa.org
Ιστοσελίδα

The Age of Titans

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

Διάλεξη του William Murray (University of South Florida) με θέμα «The Age of Titans: Great Ships of the Hellenistic Monarchs».

Διοργάνωση: Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών.