Συνέδρια
Γαλλία Amphithéâtre E. Benveniste, Maison de l΄Orient et de la Méditerranée

Τηλ.: 00 33 [0]4 72 71 58 00
e-mail.: poca2011@sciencesconf.org
Ιστοσελίδα

POCA 2011

19/10/2011 -22/10/2011

Συνέδριο μεταπτυχιακών φοιτητών με ειδίκευση στην Κυπριακή αρχαιολογία με τίτλο Postgraduate Cypriot Archaeology 2011.