Άλλες εκδηλώσεις
4 Δεκεμβρίου 2012 Έναρξη
4 Δεκεμβρίου 2012 Λήξη
19:00 Ώρα
Ελλάδα Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Cotsen Hall, Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα

Τηλ.: 213 0002400
e-mail.: ascsa@ascsa.org
Ιστοσελίδα

Mapping the Ancient Environment

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012

Διάλεξη του Alain Touwaide (Smithsonian Institute) με θέμα «Mapping the Ancient Environment: The Contribution of Manuscripts and Texts».

Διοργάνωση: Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών.