Συνέδρια
Ελλάδα Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ, Παλαιό Κτίριο, Αίθουσα Τελετών, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 830538
e-mail.: info.amth@culture.gr
Ιστοσελίδα

H 25η Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη

1-3 Μαρτίου 2012

H 25η Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη που διοργανώνεται από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων της Μακεδονίας και της Θράκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κύριος στόχος της Συνάντησης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ανασκαφικού και ερευνητικού έργου της χρονιάς. Θα γίνουν 68 ανακοινώσεις σχετικές με την αρχαιολογική έρευνα που διεξάγεται στο βορειοελλαδικό χώρο, από την Καστοριά ως τον Έβρο.

Το Πρόγραμμα της 25ης Συνάντησης για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη