Συνέδρια
Βουλγαρία Πανεπιστήμιο της Σόφιας «Άγιος Κλήμης Αχρίδας» , 15 Tsar Osvoboditel Blvd. Σόφια

Τηλ.: (+ 359 2) 930 83 05
e-mail.: byzcongress2011@yahoo.com
Ιστοσελίδα

Byzantium without Borders

22-27 Αυγούστου 2011

Το 22ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών με θέμα «Byzantium without Borders».

Διοργάνωση: Bulgarian Association of Byzantinists and Medievists, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών.

22-27 Αυγούστου 2011

Πανεπιστήμιο της Σόφιας «Άγιος Κλήμης Αχρίδας»

15 Tsar Osvoboditel Blvd.

Σόφια, Βουλγαρία