Άλλες εκδηλώσεις
8 Μαρτίου 2013 Έναρξη
8 Μαρτίου 2013 Λήξη
19:00 Ώρα
Ελλάδα Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Cotsen Hall, Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα

Τηλ.: 213 0002400
e-mail.: ascsa@ascsa.org
Ιστοσελίδα

ASCSA 2012

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013

Παρουσίαση του έργου της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (ASCSA) κατά το 2012 από τον διευθυντή της δρα James C. Wright.

Θα ακολουθήσει ομιλία του δρος Jeremy Rutter (AIA Gold Medalist 2013) με θέμα «Tsoungizan Surprises: The Introduction of an Aegean Lifestyle to an Inland Corinthian Village» (Εκπλήξεις από την Τσούγκιζα: Η εισαγωγή ενός Αιγαιακού τρόπου ζωής σε ένα χωριό της κορινθιακής ενδοχώρας την εποχή των Ταφικών Κύκλων των Μυκηνών).