Άλλες εκδηλώσεις
19:30 Ώρα
Ελλάδα Canadian Institute in Greece, Διονυσίου Αιγινήτου 7, Ιλίσια, Αθήνα

Τηλ.: 210 7223201
e-mail.: cig-icg@cig-icg.gr
Ιστοσελίδα

A Holistic Approach to Environmental Archaeology

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011

Διάλεξη της δρος China P. Shelton (Department of Sociology, Framingham State University) με θέμα «A Holistic Approach to Environmental Archaeology: Plants, People, and Landscape in the Italic Iron Age».

Διοργάνωση: The Canadian Institute in Greece.