Άλλες εκδηλώσεις
12:00 Ώρα
Ελλάδα Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα

Τηλ.: 213 2139583, 213 2139570
e-mail.: info@byzantinemuseum.gr
Ιστοσελίδα

Τα σύνορα της αναπαράστασης

Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

Διάλεξη της ιστορικού τέχνης Ευγενίας Σταματοπούλου με τίτλο «Τα σύνορα της αναπαράστασης. Από τις αφαιρετικές τάσεις της βυζαντινής ζωγραφικής στην αφαίρεση της σύγχρονης τέχνης», στο πλαίσιο της έκθεσης «Μέσα / Πέρα από τα σύνορα. Η συλλογή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων».

Η βυζαντινή τέχνη και ιδίως η ζωγραφική εμπεριέχει στοιχεία μοντερνισμού αφού συχνά η σημειολογία μιας βυζαντινής εικόνας κληροδοτεί στους σύγχρονους καλλιτέχνες το λεξιλόγιο που χρειάζονται για να απεικονίσουν την πραγματικότητα χρησιμοποιώντας σύμβολα. Στη διάλεξη θα εξεταστεί το πώς τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής ζωγραφικής (η αυτονόμηση του χρώματος, η κατάργηση της μονοεστιακής προοπτικής, η σύνθεση εσωτερικών σχέσεων και δομών κ.ά.), τα οποία συχνά δανείζονται οι σύγχρονοι εικαστικοί, λειτουργούν ως εργαλεία για τη δημιουργία σύγχρονης τέχνης.