Άλλες εκδηλώσεις
12:00 Ώρα
Ελλάδα Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα

Τηλ.: 213 2139583, 213 2139570
e-mail.: info@byzantinemuseum.gr
Ιστοσελίδα

Μέσα και πέρα από τα όρια

Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011

Διάλεξη της ιστορικού τέχνης Ειρήνης Σαββανή με τίτλο «Μέσα και πέρα από τα όρια. Τέχνη χωρίς σύνορα», στο πλαίσιο της έκθεσης «Μέσα / Πέρα από τα σύνορα. Η συλλογή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων».

Με αφορμή έργα της έκθεσης θα σχολιαστεί η έννοια της «ουδέτερης ζώνης» / μέσα και πέρα από γεωγραφικά, πολιτικά και κοινωνικά όρια στη σύγχρονη ευρωπαϊκή τέχνη.

Παράλληλα, θα αναλυθεί το πώς / και το αν και το σε ποιο βαθμό οι καλλιτέχνες μπορούν να λειτουργούν ως δημιουργοί ελεύθερων νησίδων καλλιτεχνικής δημιουργίας, που υπερβαίνουν αισθητικούς και πολιτισμικούς περιορισμούς.