Άλλες εκδηλώσεις
27 Φεβρουαρίου 2013 Έναρξη
27 Φεβρουαρίου 2013 Λήξη
18:00 Ώρα
Ελλάδα Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας (αίθουσα «Όαση»), οδ. Περδικάρη, Πρέβεζα

Τηλ.: 26820 89890
e-mail.: lgepka@culture.gr
Ιστοσελίδα

2011-12: Το έργο της ΛΓ’ ΕΠΚΑ

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Ημερίδα διοργανώνει η ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας-Άρτας, στο πλαίσιο παρουσίασης και προβολής στο κοινό των εργασιών που υλοποιήθηκαν τη διετία 2011-2012, τόσο στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ Έργων και Υποέργων όσο και της ευρύτερης δράσης της Εφορείας.

Η ημερίδα διαρθρώνεται σε επιμέρους θεματικές ενότητες ξεκινώντας από τις εργασίες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Έργων ΕΣΠΑ, όπου θα αναφερθούν οι εργασίες στους αρχαιολογικούς χώρους του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου της Νικόπολης, της Κασσώπης, του Νεκρομαντείου και της Εφύρας και του Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης.

Επίσης, θα παρουσιασθεί η δράση της Εφορείας μέσα από σωστικές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν σε υποέργα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε έργα τρίτων, αλλά και τα τυχαία ευρήματα και σωστικές ανασκαφές που διενεργήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο Νικόπολης και την άμεση περιφέρειά της.

Τέλος, θα αναφερθούν οι έντυπες εκδόσεις ως μέσο ενίσχυσης του ρόλου της Εφορείας στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και η παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ψηφιακών δράσεων που υλοποιήθηκαν στους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης.

Την ημερίδα θα ολοκληρώσει η παρουσίαση με τη μορφή παραρτήματος του έργου της Επιστημονικής Επιτροπής Νικόπολης κατά τα έτη 2011-2012.