Άλλες εκδηλώσεις
11.00-20.00 Ώρα
Ελλάδα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

Τηλ.: 210 7273700
e-mail.: eie@eie.gr
Ιστοσελίδα

Χριστουγεννιάτικο Bazaar στο ΕΙΕ

19-22 Δεκεμβρίου 2011

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι των εκδόσεών του διοργανώνει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Θα διατίθενται επιστημονικές εκδόσεις των Ινστιτούτων ΚΕΡΑ, ΙΒΕ και ΙΝΕ με έκπτωση τουλάχιστον 50%.