Άλλες εκδηλώσεις
19 Φεβρουαρίου 2013 Έναρξη
19 Φεβρουαρίου 2013 Λήξη
18.00 Ώρα
Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αθηνών, κτήριο «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 και Σίνα

Τηλ.: 210 3679904 (Philippa Pistikidis)
e-mail.: philippa.pistikidis@efa.gr
Ιστοσελίδα

Χάλκινα νομίσματα στον ελληνικό κόσμο

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

Διάλεξη της Catherine Grandjean (Université de Tours), με τίτλο «Les débuts du monnayage de bronze dans le monde grec».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Νομισματικών Συναντήσεων που διοργανώνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και τη Βελγική Σχολή Αθηνών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προβάλει τη δυναμική της νομισματικής έρευνας στην Ελλάδα τονίζοντας τους δεσμούς που συνδέουν τη νομισματική με τις συγγενείς επιστήμες της ιστορίας και αρχαιολογίας. Όλο το φάσμα των προσεγγίσεων και όλες οι διαθέσιμες πηγές που σχετίζονται με τη νομισματική αποτελούν στοιχεία ενδιαφέροντος για το σεμινάριο: τεχνικές μέθοδοι, μετρολογία, εικονογραφία, νομισματική και οικονομική ιστορία. Το χρονολογικό πλαίσιο του σεμιναρίου καλύπτει την περίοδο από τη γέννηση του νομίσματος έως και το τέλος της Βυζαντινής περιόδου, με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αρχικά, για τη νομισματική της Κλασικής και της Ελληνιστικής περιόδου.

Οι Έλληνες και ξένοι ομιλητές καλούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των νεότερων ερευνών τους, καθώς επίσης και σημαντικά πρόσφατα ευρήματα στο πλαίσιο ωριαίας διάλεξης που θα συνοδεύεται από ερωτήσεις και διάλογο με το κοινό.