Άλλες εκδηλώσεις
27 Φεβρουαρίου 2013 Έναρξη
27 Φεβρουαρίου 2013 Λήξη
19.00-21.00 Ώρα
Ελλάδα Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ (Αμφιθέατρο 1), 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310 996803
e-mail.: dikam@auth.gr
Ιστοσελίδα

Το Πνεύμα στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Διάλεξη του Abraham P. Bos, Καθηγητή στο Vrije Universiteit του Άμστερνταμ, με θέμα «Pneuma as the Core Concept of Aristotle’s Philosophy» (Το Πνεύμα ως κεντρική έννοια στην Αριστοτελική φιλοσοφία).

Τη διάλεξη διοργανώνει το «Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών» στο πλαίσιο του «Διεθνούς Colloquium για τον Αριστοτέλη» (12 Δεκεμβρίου 2012 – 26 Ιουνίου 2013).

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει η Αναγόρευση του Καθηγητή Abraham P. Bos σε Επίτιμο Μέλος του «Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών».